Hostel Sebol

Príjemné ubytovanie v Nitre

O ubytovaní

  1. 1. Respektovat poriadok, zariadenie a klud ostatne hostia. Porusene tento pravidla obnasa okamzite zrusene rezervacie.
  2. 2. Strata bezpečnostných kľúčov od brány, vchodu a izby vo výške od 100€.
  3. 3. Nočný kľud od 21.00 do 7.00 hod.